Aktuálně 


PROBÍHÁ PRODEJ OVOCNÝCH STROMKŮ A KEŘŮ  A JAHODNÍKU.
PRODEJNÍ DOBA  : 7,30-15,30  hod. v pracovní dny
                                               
                                                            


Z historie stanice 

 Šlechtitelská stanice byla založena v roce 1947,Vznikla na pozemcích, které patřily profesoru Adamtzovi, který přednášel zootechniku na vysoké škole zemědělské ve Vídni.Sám se věnoval ve volném čase ovocnářství, hlavně poznání jabloní, které měli význam pro oblast podhůří Jeseníků.Z těchto dob se na stanici zachoval bohatý sortiment odrůd ať krajových lokálních nebo i cizích,které měli význam pro tyto vyšší polohy.Podařilo se mu získat některé odrůdy, které byly vyšlechtěny v Mičurinsku.

 První léta existence stanic byla spojena s hodnocením stávajících výsadeb a osvětovou výzkumnou činnostis působností po celé Severní Moravě.Na to navazoval široká poradenská činnost, styk se všemi odbornými institucemi ,při zavádění ovocnářského pokroku.

 Stanice prošla několika organizačními změnami, hlavně ve své příslušnostia organizační náležitostik různým institucím,které měnily svoji strukturu a názvy.2019

 Omezené prostředky, problémy s dosídlením pohraničí a konsolidací národního hospodářství, vytvářely těžké podmínky pro budování tohoto pracoviště.Kolektiv pracovníků, v roce 1951 11 pracovníků, vedený ing. V. Schubertem vykonal velký kus práce.Postavil velice dobrý základ pro to,aby stanice v dalších letech mohla existovat.

 V roce 1956 dosavadní vedoucí ing. Schubert onemocněl a na jeho místo v roce 1957 nastoupil ing. Lubomír Šenk.S ním postupně přišla další generace nových pracovníků, program stanice je konkretizovánna vyhraněné šlechtitelské a výrobní úkoly.Bylo započato s vlastním novošlechtěním s čímž souviselo i soustředění sortimentu a výchozím materiálů vhodných pro kombinační křížení.V roce 1964 došlo k dalšímu rozšíření šlechitelských úkolů a stanice se stala největším specializovaným pracovištěm na šlechtění bobulovin v českých zemích vůbec.

 V roce 1977 dochází ke změně příslušnostistanice. Od podniku Oseva ŠSP Olomouc je stanice převedena pod přímé vedení VŠÚO Holovousy.V tomto období se zůročuje práce šlechtitelů a do sortimentu je zařazena škála nových odrůd rybízu a angreštu.

V roce 1992 je v rámci privatizace vytvořen podnik SEMPRA Praha a.s. , jehož součástí je i šlechtitelská stanice doposud. 

(zdroj kronika ŠS Velké Losiny)