Původní odrůdy a novinky ze ŠS Velké Losiny:

 

Rybíz červený

LOSAN   RUBIGO    VITAN    TRENT     KORÁL

                                                

Rybíz bílý    

JANTAR  ORION                                

 

Rybíz černý

DÉMON MORÁVIA  FOKUS  VEBUS  CERES   BEN HOPE   BEN GAIRN

 

 

                                    

Rybíz červený

LOSAN®

Původ: ČR, vznikl na Šlechtitelské stanici ve Velkých Losinách z křížení odrůd Chenonceaux X Vierlandenský. Do listiny povolených odrůd byl zařazen v roce 1985. Jedná se o odrůdu právně chráněnou.

Růst: v počátku vývinu ve školce a v matečnici je silný. Po nástupu do plodnosti je růst průměrný. Keře dosahují výšky 140 cm, mají široce kulovitý tvar, se silnými kosterními větvemi, které obrůstají velmi dobře plodonosným obrostem. Hlavním pěstitelským tvarem je keř, ale i na stromku se dá úspěšně pěstovat, zde vyniká velikost bobulí a délka hroznu.

Hrozen: je středně dlouhý v průměru s 10 většími bobulemi, které jsou na delší stopce. Délka třapiny je 90 mm.

Plody: sytě červené barvy s chutí sladkokyselou, aromatickou, použití je všestranné, hlavně pro výrobu štáv - vysoká výtěžnost( 84,2%) a barvivost.

Plodnost: je brzká, vysoká a pravidelná, zvláště v letech kdy je dostatek vláhy po odkvětu. Plné plodnosti dosahuje v 6. roce po výsadbě.

Doba zrání: jde o středně raně zrající odrůdu tj. 7-10 dní po Jonkheer van Tets. Bobule v hroznu dozrávají stejnoměrně.

Zdravotní stav: je dobrý, není náchylný na houbové choroby, po mechanizované sklizni je však třeba provést postřik.

Nároky na řez: po základním výchovném řezu, který je nutný, jsou nároky střední. Tyto se zvyšují v případě, že je odrůda sklizena mechanizovaně, pak je třeba každoročně vyměnit cca 20 % plodonosného dřeva. Velice dobře snáší i zmlazovací řez.

Celkové hodnocení: jde o odrůdu vhodnou pro oba základní směry pěstování a to velkopěstitele i malo tj. zahrádky. Nastupuje brzy do plodnosti, ovoce je vysoké kvality, hlavně na konzervárenské zpracování. Její dobrou vlastností je to, že i po menší násadě plodů je schopna dosáhnout standardního výnosu zvýšenou hmotností bobulí. Nemá zvláštní nároky na půdu a výživu. Je vhodné ji pěstovat ve vlhčích oblastech řepařského a bramborářského výrobního typu, kde dává pravidelné, vysoké výnosy. Odrůda Losan je spolehlivě množena pomocí dřevitých řízků. Výsledky z pokusů –mechanizovaná sklizeň jsou uvedeny v tabulkách.

 

Rybíz červený

RUBIGO®

Původ: ČR, vznikla z křížení odrůd Vierlandenský  X Kavkazský na Šlechtitelské stanici ve Velkých Losinách. Do listiny povolených odrůd byla zařazena v roce 1990. Jedná se o odrůdu právně chráněnou.

Růst: je bujný. Keře dosahují výšky 160 cm, mají vysoce kulovitý tvar, se středně silnými až silnými,pružnými  kosterními větvemi, které obrůstají velmi dobře plodonosným obrostem. Hlavním pěstitelským tvarem je keř.

Hrozen: je středně dlouhý v průměru s 12 většími bobulemi, které jsou na středně dlouhé stopce.

Plody: tmavě červené barvy s pevnou slupkou, sladkokyselé, aromatické chuti.Použití je všestranné- stolní, mražení, výrobu šťáv - vysoká výtěžnost( 83,43%) a barvivost.

Plodnost: je brzká, vysoká a pravidelná. Plné plodnosti dosahuje v 5. roce po výsadbě.

Doba zrání: jde o středně raně zrající odrůdu tj.5-7 dní po Jonkheer van Tets. Bobule v hroznu dozrávají stejnoměrně.

Zdravotní stav: je dobrý, netrpí antraknózou ani ostatními houbovými chorobami.Po mechanizované sklizni velmi dobře regeneruje poškozené dřevo.

Nároky na řez: jsou střední. Velice dobře snáší  zmlazovací řez.

Celkové hodnocení: jde o odrůdu vhodnou hlavně pro mechanizovaný způsob sklizně při které dosahuje vysokých ,stálých výnosů.Také svým dobrým zdravotním stavem ,regenerací dřeva  ,plasticitou k prostředí ji můžeme považovat za jednu z nosných odrůd pro uvedený způsob pěstování. Nemá zvláštní nároky na půdu a výživu.Jde dobře množit pomocí dřevitých řízků.Výsledky z pokusů –mechanizovaná sklizeň jsou uvedeny v tabulkách.

 

 

Rybíz červený

VITAN®

Původ: ČR, vznikl na Šlechtitelské stanici ve Velkých Losinách z křížení odrůd  Vierlandenský X Chenonceaux. Do listiny povolených odrůd byl zařazen v roce 1991. Jedná se o odrůdu právně chráněnou.

Růst: je slabší až střední. Keř je vzpřímený až polovzpřímený ,dosahuje výšky 120 cm, se středně silnými kosterními větvemi, které obrůstají dobře plodonosným obrostem. Hlavním pěstitelským tvarem je keř, ale i na stromku se dá úspěšně pěstovat.

Hrozen: je středně dlouhý s většími bobulemi, které jsou na delší stopce.

Plody: sytě červené barvy s chutí sladkokyselou,méně aromatickou, použití je universální.

Plodnost: je brzká, vysoká a pravidelná. Plné plodnosti dosahuje v 4. roce po výsadbě.

Doba zrání: jde o  raně zrající odrůdu tj. 2-5 dní po Jonkheer van Tets. Bobule v hroznu dozrávají stejnoměrně.

Zdravotní stav: je dobrý.

Nároky na řez: jsou malé až střední podle způsobu sklizně.Velice dobře snáší zmlazovací řez.

Celkové hodnocení: jde o odrůdu vhodnou  hlavně pro způsob pěstování  a sklizně pomocí mechanizace(pružné větve ,stálý výnos).Je ji možné s úspěchem taktéž pěstovat na zahrádkách ,kde svým menším vzrůstem může vyplnit spodní patro. Nastupuje velmi brzy do plodnosti.Nemá zvláštní nároky na půdu a výživu ,kromě počáteční fáze růstu ,kdy je vhodný dostatečný přísun živina vláhy ,aby došlo k rychlému nárůstu keře. Je vhodné ji pěstovat ve vlhčích oblastech řepařského a bramborářského výrobního typu. Odrůda Vitan je dobře množena pomocí dřevitých řízků. Výsledky z pokusů –mechanizovaná sklizeň jsou uvedeny v tabulkách.

 

 

Rybíz červený

KORÁL®

 

Původ: ČR, vznikl křížením výchozích materiálů  Klon L x Vierlandenský na Šlechtitelské stanici ve Velkých Losinách. Do listiny povolených odrůd byl zařazen v roce 1996. Odrůda je přihlášena k právní ochraně podle zákona č.132/89 Sb.

Růst: v počátku vývinu je slabý. Po nástupu do plodnosti je růst průměrný. Keře dosahují výšky 150 cm, mají kulovitý tvar, se silnými kosterními větvemi, které obrůstají krátkým plodonosným obrostem. Keře jsou nápadné svými velkými, lesklými sytě zelenými listy. Běžným pěstitelským tvarem je keř, ale na stromku  vyniká jeho velikost bobulí a délka hroznu.

Hrozen: je velmi dlouhý (18 cm) s velkými jasně červenými bobulemi(průměrný počet 27), které jsou na dlouhé stopce. Bobule jsou sladší chuti,aromatické dobře drží na stopce, neopadávají. Použití je všestranné, včetně přímého konzumu.

Plodnost: je vysoká a pravidelná. Snáší horší podmínky v době květu. Plné sklizně dosahuje 6.-7. roce po výsadbě. Je to odrůda vhodná pro ruční sklizeň.

Doba zrání: řadíme jej mezi pozdně zrající odrůdy. Dozrává  7 dní po odrůdě Holandský červený koncem třetího sklizňového týdne. Bobule v hroznu dozrávají stejnoměrně. I přezrálé bobule drží dobře na stopce a neopadávají.

Zdravotní stav: je velmi dobrý. Klon netrpí antraknozou ani ostatními houbovými chorobami.

Nároky na řez: jsou minimální z hlediska pomalejšího stárnutí a tedy i potřebné obnovy plodonosného dřeva.

Celkové hodnocení:jde o odrůdu vhodnou pro pěstování tam kde je počítáno s ruční sklizní. Její plody jsou kvalitní, velmi snadno česatelné, při sklizni je možné počítat s vysokými výkony. Očesané ovoce dobře snáší transport a následné zpracování. Je vhodné ji pěstovat ve vlhčích oblastech řepařského a bramborářského výrobního typu, kde dává pravidelné, vysoké výnosy.Nehodí se do suchých oblastí. Neopomenutelným kladem je celkový výborný zdravotní stav. Odrůda Korál je množena pomocí dřevitých řízků. Ve školce je potřeba počítat s dvouletým pěstováním.

 

Rybíz červený

TRENT®

 

Původ: ČR, vznikl na Šlechtitelské stanici ve Velkých Losinách z křížení odrůd  Vierlandenský X Kavkazský. Odrůda je zapsaná v Seznamu registrovaných odrůd od roku 1999.

Růst: je středně silný. Tvoří keř kulovitého tvaru se vzpřímenými, středně silnými, pružnými větvemi, které jej však nezahuštují. Dosahují výšky 140 cm. Kosterní větve obrůstají velmi dobře plodonosným obrostem po celé délce. Mechanicky poškozené větve dobře regenerují.

Hrozen: mírně odstávající od větvě, středně dlouhý v průměru s 13 většími,pevnými bobulemi, které jsou na delší stopce. Plody jsou červené až tmavě červené barvy s chutí sladkokyselou až sladší, aromatické, dlouho drží na keři a neopadávají. Pro své senzorické vlastnosti jej lze použít jak na přímý konzum tak i konzervárenské zpracování i mražení.

Plodnost: je brzká  a pravidelná. Oproti souběžně zrající odrůdě Jonkheer van Tets netrpí výkyvy ve sklizňových letech. Není citlivý vůči jarním mrazům. Plné plodnosti dosahuje v 6. roce po výsadbě.

Doba zrání: jde o raně zrající šlechtění. Dozrává 2 dny po odrůdě Jonkheer van Tets. Bobule v hroznu dozrávají stejnoměrně a jsou vyrovnané.

Zdravotní stav: je dobrý, není náchylný na houbové ani ostatní choroby.

Nároky na řez: pro svou stavbu keře tento klon nevyžaduje zvláštní nároky na řez. Je u něj třeba provádět pravidelný řez na obnovu plodonosného dřeva.

Celkové hodnocení: jde o šlechtění vhodné pro způsoby pěstování u kterých je počítáno jak s ruční sklizní, tak i s použitím mechanizace. Tento druhý způsob sklizně byl na našich poloprovozních plochách úspěšně vyzkoušen. Trent nevyžaduje zvláštní podmínky pro svoje pěstování, dá se pěstovat i ve vyšších polohách, kde netrpí tolik jarními mrazíky jako současně  zrající odrůda Jonkheer van Tets. Pro své všestranné použití a dobu zrání lze  předpokládat že úspěšně doplní sklizňovou řadu u červeného rybízu. Je dobře množitelný  pomocí dřevitých řízků. Výsledky z pokusů –mechanizovaná sklizeň jsou uvedeny v tabulkách .

 

 

Rybíz červený

MORAVAN

 

Původ: ČR , vznikl na Šlechtitelské stanici ve Velkých Losinách křížením odrůd  Vierlandenský x Fayův.

Růst: je středně silný.Keře  jsou vysoce kulovité se vzpřímenými,středně silnými a pružnými větvemi.Obrost je kratší ,kompaktní.Keře dosahují výšky 130 cm.

Hrozen: je středně dlouhý v průměru s 16 většími ,pevnými bobulemi , které jsou na delší stopce.Plody jsou jasně červené barvy, kyselejší chuti.

Plodnost: je pravidelná a vysoká.Snáší mráz v době květu.

Doba zrání: jde o středně zrající šlechtění (konec druhého sklizňového týdne).

Zdravotní stav: je velmi dobrý .Netrpí  houbovými chorobami.

Nároky na řez: je u něj třeba provádět pravidelný řez .Velmi dobře  regeneruje.

Celkové hodnocení:toto šlechtění,bylo zkoušeno mimo jiné v poloprovozních zkouškách.Při mechanizované sklizni dosahovalo stabilně vyšších výnosů. Je nutné jej však sklízet až v plné zralosti ,jinak jsou ztráty způsobené neočesáním vyšší-dobře drží na keřích a i při přezrání nepadá.Šlechtění je spolehlivě množeno dřevitými řízky. Výsledky z pokusů –mechanizovaná sklizeň jsou uvedeny v tabulkách .

 

 

 

 

Rybíz červený

JESAN

Původ:ČR, vznikl na Šlechtitelské stanici ve Velkých Losinách výběrem z původního šlechtění pod označením LS 70/12A.

Růst: je středně silný. Tvoří keř široce kulovitého tvaru se vzpřímenými, středně silnými, pružnými větvemi. Dosahuje výšky 150 cm. Kosterní větve stejnoměrně obrůstají plodonosným obrostem po celé délce. List je charakteristický, na dlouhé stopce, tmavě zelené barvy s výrazným žilkováním.

Hrozen: dlouhý v průměru s 18 pevnými bobulemi, které jsou na dlouhé stopce. Plody jsou tmavě červené barvy s chutí sladkou, aromatické, dobře česatelné. Pro své senzorické vlastnosti jej lze použít jak na přímý konzum tak i konzervárenské zpracování i mražení.

Plodnost: je brzká a pravidelná.

Doba zrání: jde velmi raně zrající šlechtění. Je třeba sklízet v plné zralosti neboť při přezrání ztrácí na hmotnosti.

Zdravotní stav: je dobrý.

Nároky na řez: je u něž třeba provádět pravidelný řez na obnovu plodonosného dřeva. Velmi dobře znovu obrůstá. 

Celkové hodnocení: jde o šlechtění, které může doplnit v některých podmínkách řadu velmi raně zrajících odrůd. Je dobře množitelný  pomocí dřevitých řízků.

 

Rybíz bílý

ORION®

Původ: ČR, vznikl na Šlechtitelské stanici ve Velkých Losinách z křížení odrůd Heinemannův pozdní x Holandský červený. Do listiny povolených odrůd byl zařazen v roce 1996.Odrůda je přihlášena k právní ochraně podle zákona č.132/89 Sb.

Růst: je střední až silnější. Po nástupu do plodnosti je růst průměrný. Keř je vzrůstný, vzpřímený (výška 160 cm), nezahuštuje, větve dostatečně pružné s krátkým plodonosným obrostem. List je středně velký, matný  tmavě zelený, pětilaločný s výrazným žilkováním. Ozubení spíš tupé drobnější. Hlavním pěstitelským tvarem je keř, ale i na stromku se dá úspěšně pěstovat, zde vyniká velikost bobulí a délka hroznu.

Hrozen: je dlouhý v průměru s 18 většími bobulemi ( velikost 8 mm), které jsou na dlouhé, silné stopce, často s malým palistem.

Plody: jsou zářivě žluté barvy s chutí sladkokyselou, s malým obsahem peciček a vysokou výtěžností štávy. Použití je všestranné, včetně stolního, hlavně však pro výrobu štáv - vysoká výtěžnost. 

Plodnost: je brzká, vysoká a pravidelná. Snáší i méně příznivé podmínky v době květu, bez propadu bobulí. I při sušším údobí v době květu je tato odrůda spolehlivá. Nejvyšší plodnosti dosahuje na 4. letém dřevě.

Doba zrání: je shodná s rodičovskou odrůdou Holandský červený. Bobule v hroznu dozrávají stejnoměrně, jsou velmi dobře česatelné jak ručně tak i s pomocí mechanizace.

Zdravotní stav: je velmi dobrý, není náchylný na houbové choroby.

Nároky na řez: jsou minimální při udržovacím řezu. Dobře snáší zmlazovací řez. Dle našich zkušeností velice dobře regeneruje poškozené dřevo po mechanizované sklizni.

Celkové hodnocení: jde o odrůdu universálního typu, vhodnou pro oba u nás používané pěstitelské systémy. Nastupuje brzy do plodnosti, poskytuje pravidelné, vysoké výnosy, ovoce je velmi dobré kvality, pro všestranné použití. Nemá zvláštní nároky na půdu a výživu. Odrůda Orion tak jako její otcovská odrůda Holandský červený  je náročnější na dodržení podmínek při  množení z dřevitých řízků.

 

 

 

Rybíz bílý

JANTAR®

 

Původ: ČR, z křížení odrůd  Vierlandenský II x Heros na Šlechtitelské stanici ve Velkých Losinách. Do listiny povolených odrůd byl zařazen v roce 1995.Je přihlášena k právní ochraně podle zákona č.132/89 Sb.

Růst: je středně silný. Tvoří širší kulovitý keř ( výška 140cm)vzrůst středně silný, částečně rozložený. Větve jsou silnější pevné, keř ale příliš nezahušťují, obrost kratší rozdělený po celé délce větví. Kvete velmi bohatě, velké množství květů zaručuje i v nepříznivých podmínkách dobrou úrodu. Listy jsou pevné, světlejší barvy u řapíku načervenalé. Rovněž mladé výhony jsou načervenalé. Dobře se tato odrůda uplatňuje i ve stromkové formě.

Hrozen: je středně dlouhý až dlouhý, řidší s dlouhou stopkou. V průměru se 14 středně velkými bobulemi, které jsou na delší stopce. Délka třapiny je 70 mm.

Plody: bobule světle žluté barvy s malým obsahem peciček, velmi  lahodné, sladce navinulé  chuti. Odrůda je zvlášť vhodná pro přímý konzum, ale vyniká také vysokou výtěžností kvalitní štávy (82,2%), vhodné pro následné technologické zpracování.

Plodnost: je brzká, dobrá a pravidelná. Výnos v jednotlivých letech je stabilní. Je velmi dobře česatelná mechanizací, ztráty při sklizni jsou minimální.

Doba zrání: jde o raně zrající odrůdu tj. jako odrůda Versailský bílý. Bobule v hroznu dozrávají stejnoměrně, neopadávají ani při přezrání.

Zdravotní stav: je dobrý, netrpí antraknozou, je však častěji napadána mšicí rybízovou. Po mechanizované sklizni dobře regeneruje poškozené dřevo (65-70 %).

Nároky na řez: po základním výchovném řezu, jsou nároky střední. Pro dosažení kvalitního výnosu a ovoce je však nutná pravidelná obměna plodonosného dřeva (cca 20 %). Velice dobře snáší i zmlazovací řez.

Celkové hodnocení: jde o odrůdu  s typickou konzumní chutí bílého rybízu se všestranným použitím ovoce, velice dobré kvality. Poloprovozní zkoušky dokázaly, že tato odrůda se dá úspěšně sklízet i mechanizací bez většího poškození. Ovoce je velmi dobře setřásáno, ztráty jsou malé. Její dobrou vlastností je to, že výnos v jednotlivých letech je stabilní a nekolísá, květ tolik netrpí povětrnostními vlivy. Je vhodné ji pěstovat ve vlhčích oblastech řepařského a bramborářského výrobního typu, lze ji s úspěchem pěstovat i v podhorských oblastech. Odrůda Jantar je spolehlivě množena pomocí dřevitých řízků. Výsledky z pokusů –mechanizovaná sklizeň jsou uvedeny v tabulkách .

 

 

 Černý rybíz

DÉMON

 

Původ: novošlechtění LS -  IX/ 192 ( Démon) vzniklo z kombinačního křížení mezi odrůdami Fertődi a odrůdou Roodknop. Na šlechtitelské stanici bylo sledováno a hodnoceno ve  staničních zkouškách a ve staničním poloprovozním pokuse.

a) do staničního pokusu bylo vysazeno v roce 1987 , pokus byl založen ve sponu  3 x 1,5 m se standartní odrůdou Otelo

b) do staničního poloprovozního pokusu bylo  NŠ IX /192 vysazeno v roce 1989, pokus byl založen ve sponu 3 x 1 m.Odrůda byla zapsaná do Seznamu odrůd v roce 2000.

 

Popis odrůdy:

Rostlina: vzpřímený vyšší vzrůst, tvar keře kulovitý, hlavní větve středně silné.

Pupen: tvar vejčitý, polohou silně odkloněnou, střední až větší  velikosti s oblým vrcholem  s velmi slabým antokyanovým zabarvením.

Třapina: převážně jednoduchá, odstávající od větve, délky 60 mm, má kratší stopku. Na třapině je v průměru 7 květů baňatého tvaru  červenofialově zabarvených.

List: středně velký až velký tmavě zelené barvy, 5-laločný, střední lalok delší a špičatý, zářezy mezi postraními laloky jsou středně hluboké. Celý okraj čepele je zoubkovaný, báze čepele nepříliš hluboká a středně široká. Řapík středně dlouhý a načervenalý.

Plod: bobule kulatého tvaru střední velikosti, tmavě zbarvená se znatelnými lenticelami, slupka pevná, dužnina je zelená, chuť sladkokyselá až slabě kyselá. Bobule v hroznu jsou tvarově vyrovnané.

 

průměrný počet květů

průměrný počet bobulí

průměrná velikost bobulí v mm

délka střapiny    v mm

délka stopky   v mm

hmotnost 100 ks hroznů v g

počet hroznů ve 100 g

7

6

11

60

10

650

17

 

 

   

 

 

Celkové hodnocení:z pohledu zrání řadíme odrůdu Démon mezi velmi raně zrající odrůdy černého rybízu. Není citlivá na poškození pozdně jarními mrazíky v době květu. Odolává padlí, které se objevuje jen nepatrně až po sklizni.

 

 

 

 

 

Rybíz černý

MORÁVIA

 

Morávia, novošlechtění LS - IX/ 194 vzniklo z kombinačního křížení mezi odrůdami Fertődi a odrůdou Roodknop, na Šlechtitelské stanici ve Velkých Losinách. Odrůda byla zapsaná do Seznamu odrůd v roce 2000.

 

Růst: vyznačuje se středním až silnějším růstem. Keře jsou kulovité se středně silnými hlavními větvemi. Hustota keře je střední. Pupeny mají vejčitý tvar s oblým vrcholem,se slabým antokyanovým zabarvením.Listy jsou středně velké širší, jasně zelené barvy. Okraj čepele je pravidelně zoubkovaný, řapík středně dlouhý, zelený, místy načervenalý.

Hrozen: kratší 35-40 mm, stopka je také krátká na třapině bývá 5-7 plodů.

Plod: bobule jsou kulaté, střední velikosti, tmavě zbarvené se zřetelnými lenticelami. Slupka je pevná, dužnina zelená,chuť sladkokyselá.

 

průměrný počet květů

průměrný počet bobulí

průměrná velikost bobulí v mm

délka střapiny    v mm

délka stopky   v mm

hmotnost 100 ks hroznů v g

počet hroznů ve 100 g

7

6

10

40

10

450

23

 

 

 

Doba zrání: tuto odrůdu řadíme mezi středně raně zrající ( 3-4 dny před odrůdou Otelo).

Zdravotní stav : dobře odolává jarním mrazíkům v době květu, není citlivá k padlí a antraknoze.

 

 

FOKUS

 

Původ: ČR, z křížení odrůdy  Fertödi  x NŠ BO704 na Šlechtitelské stanici ve Velkých Losinách. Do listiny povolených odrůd byl zařazen v roce 2003.

Růst: je středně silný. Tvoří široce kulovitý keř, částečně rozložený pod tíhou dozrávajícího ovoce. Větve jsou středně silné, keř  příliš nezahušťují.Kvete velmi bohatě, velké množství květů zaručuje i v nepříznivých podmínkách dobrou úrodu. Listy jsou větší, pevné, středně zelené.Konce mladých výhonů načervenalé. Tato odrůda se uplatňuje dobře i ve stromkové formě.

Hrozen: je středně dlouhý až dlouhý na delší stopce.

Plody: bobule jsou velké až velmi velké, černé barvy,středně pevné s malým obsahem peciček, velmi  lahodné,aromatické chuti. Odrůda je zvlášť vhodná pro přímý konzum.

Plodnost: je brzká,vysoká a pravidelná. Výnos v jednotlivých letech je stabilní.

Doba zrání: jde o raně zrající odrůdu ,po odrůdě Démon.

Zdravotní stav: je dobrý, v nepříznivých letech je však nutný postřik proti padlí hnědému angreštovému.

Nároky na řez: nároky jsou malé. Pro dosažení kvalitního výnosu a ovoce je nutná pravidelná obměna plodonosného dřeva (cca 25 %).

Celkové hodnocení: jde o odrůdu  s typickou chutí vhodnou zvlášť pro přímý konzum.Ovoce je velice dobré kvality. Lze ji s úspěchem pěstovat i v podhorských oblastech. Odrůda Fokus se dobře množí pomocí dřevitých řízků.

 

 

 

VEBUS

 

Původ: ČR, z křížení dvou hybridů Šlechtitelské stanici ve Velkých Losinách. Do listiny povolených odrůd byl zařazen v roce 2003.

Růst: je středně silný až silný. Tvoří vysoce  kulovité keře, s větším počtem větví Větve jsou středně silné,pevné ,rovné.Kvete středně raně, bohatě. Listy jsou střední velikosti, pevné, jasně zelené barvy.Konce mladých výhonů jsou žlutohnědé. Tato odrůda se uplatňuje dobře i ve stromkové formě.

Hrozen: je středně dlouhý  na delší stopce.

Plody: bobule jsou velké,svítivě černé barvy,dostatečně pevné,dobré,aromatické chuti. Odrůda je zvlášť vhodná pro přímý konzum.

Plodnost: je brzká, dobrá a pravidelná. Výnos v jednotlivých letech je stabilní.

Doba zrání: jde o středně raně zrající odrůdu .

Zdravotní stav: je dobrý, v nepříznivých letech je však nutný postřik proti padlí hnědému angreštovému.

Nároky na řez: nároky jsou střední. Pro dosažení kvalitního výnosu a ovoce je nutná pravidelná obměna plodonosného dřeva (cca 25 %).

Celkové hodnocení: jde o odrůdu  s typickou chutí vhodnou zvlášť pro přímý konzum.Ovoce, velice dobré kvality. Lze ji s úspěchem pěstovat i v podhorských oblastech. Odrůda Vebus se dobře množí pomocí dřevitých řízků.

 

CERES

Původ: odrůda byla vyšlechtěna v Institutu sadownictva i kwiciarswa ve Skierniewicich.V ČR  zastupuje tuto odrůdu SEMPRA PRAHA a.s. a je množena na pracovišti ve Velkých Losinách.

Růst: je středně silný až silný. Tvoří kulovitý keř(výška 140cm), částečně rozložený. Větve jsou silnější, keř ale příliš nezahušťují.Kvete a plodí velmi bohatě.Listy jsou pevné(kožovité),lesklé,jasně zelené barvy.Mladé výhony jsou dlouhé,rovné na konci mají nafialovělou barvu ,což je typické pro tuto odrůdu.

Hrozen: je středně dlouhý až dlouhý,s dostatečně  dlouhou stopkou.Bobule v hroznu jsou velké ,kulaté,svítivě černé barvy dostatečně pevné.

Plody: v hroznu jsou velké ,kulaté,svítivě černé barvy dostatečně pevné.Chuť je navinulá. Odrůda je zvlášť vhodná pro přímý konzum, ale taktéž je z ní možné vyrobit kvalitní štávy či ji jinak technologicky zpracovat.

Plodnost: je brzká, vysoká a pravidelná. Výnos v jednotlivých letech je stabilní.

Doba zrání: jde o středně zrající odrůdu.

Zdravotní stav: je velmi dobrý, netrpí hnědým padlím angreštovým a má polní rezistenci k vlnovníkovi rybízovému.

Nároky na řez: po základním výchovném řezu, jsou nároky střední. Pro dosažení kvalitního výnosu a ovoce je však nutná pravidelná obměna plodonosného dřeva (cca 25 %). Velice dobře snáší i zmlazovací řez.

Celkové hodnocení: jde o odrůdu, která produkuje velmi kvalitní ovoce pro všestranné použití   s minimálními nároky na ochranu proti škůdcům a chorobám.Hodí pro pěstování na zahrádkách. Množí se dobře dřevitými řízky.

 

 

BEN HOPE®

 

Původ:jde o skotskou odrůdu ,která vznikla ve (SCRI).Právo množení a prodeje získala pro Českou a Slovenskou republiku SEMPRA PRAHA a.s. Do listiny povolených odrůd byl zařazen v roce 2005.Jde právně chráněnou odrůdu..

Růst: je velmi silný. Tvoří vzpřímené vysoké keře. Větve jsou středně silné pevné, keř ale příliš nezahušťují.Listy jsou velké ,světle zelené barvy včetně řapíků.Mladé výhony jsou rovněž během vegetace světle zelené barvy ,po ukončení potom žluto hnědé.Velice bohatě kvete a plodí.

Hrozen: je středně dlouhý až dlouhý.Bobule v hroznu dozrávají stejnoměrně.

Plody: bobule jsou střední velikosti,černé barvy, kulaté, velmi dobře čekatelné vysokým obsahem vitamínu C.Mají všestranné použití.

Plodnost: je brzká, vysoká a pravidelná. Výnos v jednotlivých letech nekolísá. Je velmi dobře česatelná mechanizací, ztráty při sklizni jsou minimální.

Doba zrání: jde o středně pozdní odrůdu .

Zdravotní stav: je velmi dobrý, je rezistentní k vlnovníkovi rybízovému a k listovým chorobám. Po mechanizované sklizni dobře regeneruje poškozené dřevo.

Nároky na řez: jsou  střední. Pro dosažení kvalitního výnosu a ovoce je však nutná pravidelná obměna plodonosného dřeva (cca 25 %). Velice dobře snáší i zmlazovací řez.

Celkové hodnocení: jde o odrůdu  s vysokým výnosovým potenciálem a geneticky danou rezistencí k vlnovníkovi rybízovému. Také kvalita ovoce je na vysoké úrovni což dává předpoklad k úspěšnému ekologickému typu pěstování.

 

 

BEN GAIRN®

 

Původ:jde o skotskou odrůdu ,která vznikla ve (SCRI).Právo množení a prodeje získala pro Českou a Slovenskou republiku SEMPRA PRAHA a.s. Do listiny povolených odrůd byl zařazen v roce 2005.Jde právně chráněnou odrůdu.

Růst: je středně silný.Keře jsou kulovitého tvaru,nezahuštěné.Větve jsou středně silné pevné.Listy jsou tmavě zelené barvy ,pevné včetně řapíků.

Hrozen: je středně dlouhý.Bobule v hroznu dozrávají stejnoměrně.

Plody: bobule jsou vetší velikosti,jasně černé barvy, kulaté, velmi dobře čekatelné.Mají všestranné použití.

Plodnost: je brzká, vysoká a pravidelná. Výnos v jednotlivých letech nekolísá.

Doba zrání: jde o středně ranou odrůdu .

Zdravotní stav: je velmi dobrý, je rezistentní ke zvratu černého  rybízu a k listovým chorobám.

Nároky na řez: jsou malé až střední. Pro dosažení kvalitního výnosu a ovoce je však nutná pravidelná obměna plodonosného dřeva (cca 25 %). Velice dobře snáší i zmlazovací řez.

Celkové hodnocení: jde o odrůdu  s vysokým výnosovým potenciálem a geneticky danou rezistencí ke zvratu černého rybízu.

 

 

 

 

 

 

TABULKY

 

Tabulka č.1.VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY A CHEMICKÝ ROZBOR  PLODU  DLE VÚ KOLI  PRAHA

 

odrůda

průměr.výnos    z keře v kg

prům. počet bobulí

prům.velikost bobulí v mm

délka třapiny   v mm

RS %

veškeré cukry  v %

veškeré ky-  seliny v%

vitamín C   v mg

LOSAN

11

10

12

90

10,5

6,2

2,4

409

TRENT

6

13

9

80

10

6

2,5

449

MORAVAN

8

14

9

80

10

6

2,5

449

KORÁL

10

25

9

180

12,6

7,5

2,29

406

JANTAR

7

14

7

70

11

3,2

4,8

680

ORION

10

18

10

130

12,7

8,7

2,55

277

 

 

.

 

.      Tabulka č.2.HODNOCENÍ  RYBÍZU -SUROVINY PO  MECHANIZOVANÉ SKLIZNI 

                                           ( sklizeč zn. JOONAS)

 

PLODY  %

LOSAN

RUBIGO

VITAN

TRENT

MORAVAN

NEPORUŠENÉ

49,4

63

87

78,4

69,6

POMAČKANÉ

43,6

32,4

11,4

16,6

25,2

VÝTOK ŠŤÁVY

6,4

3,6

1,4

4,6

4,8

PŘÍMĚSY

0,3

1

0,2

0,4

0,4

 

 

 

  Tabulka č.3. VÝTĚŽNOST ŠŤÁVY ,HODNOCENÍ  POŠKOZENÍ DŘEVA    

 

 

LOSAN

RUBIGO

VITAN

HEINEMAN.P.

JANTAR

RS v %

9,2

10

11,2

14,7

11

VÝTĚŽNOST v %

84,23

83,43

83,53

74,41

82,22

POŠKOZENÍ DŘEVA                      v %

20-23

15

7

15

18

REGENERACE POŠK. DŘEVA v %

56-60

80-85

92

50

65-70

 

         Hodnocení výkonnosti jednotlivých odrůd a NŠ  při sponu 3x1 m.

                                           ( sklizeč zn. JOONAS)

 

 kultivar

LOSAN

RUBIGO

VITAN

TRENT

HOLANDSKÝ

Výnos  kg/keř

6,66

7,60

5,50

6,40

3,12

 

Výnos t/ha

22,10

25,30

18,30

21,30

10,40

 

.